Thờ Phượng Online Chúa Nhật 2:00PM (EM) & 3:00PM (VI)

Xin truy cập vào Chúa Nhật 2:00PM ( English Services ) và 3:00PM ( Thờ Phượng Tiếng Việt ). Bấm vào Youtube hoặc Facebook, sau đó chọn tiếp Video đang Live để xem.

NewHope Church 8500 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683

Chào Mừng Đến Với Hội Thánh NewHope

Hội Thánh NewHope nằm tại khu Bolsa, thành phố Westminster. Đây là một nơi đông đúc người Việt Nam sinh sống. Với khẩu hiệu: Yêu Chúa – Yêu Nhau, Hội Thánh NewHope với đức tin và sự cầu nguyện mạnh mẽ sẽ cố gắng đem tình yêu thương không điều kiện của Chúa cho mỗi người xung quanh.

Newhope Church

Events Chương Trình & Giờ Nhóm

Chúa Nhật
Trường Chúa Nhật: 1:00PM (Zoom Online)
English Worship: 2:00PM – 2:45PM
Giờ Thờ Phượng: 3:00PM – 4:30PM

Thứ Ba
Nhóm Thiếu Niên 7:00PM (Zoom Online)

Thứ Tư
Giờ Cầu Nguyện 7:00PM (Zoom Online)

Thứ Sáu
Lớp Học Kinh Thánh 7:00PM (Zoom Online)

Thật phải kính-mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu kẻ lân-cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của-lễ

Mac 12:33

Zoom Online:
Tham Dự với Laptop hoặc Apps:
Xin vào http://meeting.htnewhope.com
Tham Dự bằng điện thoại:
Xin gọi: 1 312 626 6799
Sau đó bấm số: 657 810 7026 và dấu #.

Tite Dâng Hiến

NewHOpe Church

Nếu quý con cái Chúa muốn dâng hiến, xin hãy dâng qua nhà bank của mình bằng Zelle.

Zelle Email: [email protected]
Trong trường hợp muốn liên hệ BCH hoặc Thủ Quỹ về việc dâng hiến, xin hãy gọi: (714) 362-4381